پژوهشها

 

 

 pdf   فشرده پالیسی: حل معضل فساد در تعیینات څارنوالان

 pdf  به دنبال عدالت: سروی ای درباره چگونگی تاثیر فساد بر اعتماد شهروندان به سیستم عدلی افغانستان

 pdf  بهبود کیفیت زندگی

 pdf  سروی بودجه باز افغانستان 2019

pdf فساد و کوشش ها برای تامین عدالت در ولایت کندز

pdf یاداشت پالیسی: آموخته های برنامه نظارت اجتماعی از محاکم پنج ولایت کشور

pdf معامله بر سر معارف؟ سروی مکاتب در 10 ولایت افغانستان

pdf سروی بودجه باز ۲۰۱۷ (خلاصه افغانستان)

pdf  کارت گزارشدهی شهروندان درباره خدمات شاروالی ها در افغانستان- ۱۳۹۶

pdf  صحت ثروت است : مراقبت از  مهمترین سرمایه کشور

pdf تاراجگران امید : اقتصاد سیاسی پنج معدن در افغانستان

pdf  اسلام و مبارزه با فساد اداری

pdf  ارزیابی سیستم شفافیت ملی افغانستان ۲۰۱۵

pdf  تعيينات ارشد و فساد اداری در پوليس شهر کابل

pdf  مهار جریان های مالی غیرمشروع در افغانستان

pdf  نقش جامعه مدنی در بودجه سازی ولایتی در افغانستان

pdf  تعیینات مقام های ارشد و فساد در وزارت امور داخله: عملکردها و برداشت ها

pdf  آجه گك: سروي مقدماتي

pdf  بررسي وظايف وكلا و ارتباط آن با فساد اداري

pdf  در جاده هاي افغانستان: اخازي و رفتار نادرست با راننده گان

pdf  بسيج سازي محلات براي نظارت از محاكم

pdf  فساد در خدمات: توزيع زمين در چاريكار

pdf  اقتصاد افغانستان درتصرف زورمندان

pdf  جواز دوكان، شاروالي چاريكار

pdf  “عينك امتيازي براي” تغيير

pdf  موثريت كمك ها در سطح ولايات

pdf  عدالت پنهان، طالبان چگونه نظام قضايي خودرا تطبيق مي كنند؟

pdf  سروی بودجه باز 2015

 pdf  استماع عامه: بودجه ملی سال مالی 1395 

 pdfاقتصاد سیاسی پنج معدن عمده در افغانستان

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone