دیدبان شفافیت افغانستان به عنوان یک  نهاد مدنی متعهد به ترویج و تقویه شفافیت و حسابدهی در افغانستان می باشد. دیدبان شفافیت در ماه اکتوبر 2005 میلادی بوجود آمد و درسال 2006 بعنوان یک نهاد مستقل مدنی عرض اندام کرد. این نهاد دارای 95  کارمند می باشد. دفتر مرکزی این نهاد در شهر کابل موقعیت داشته و بخش های دیگر آن در ولایت های کندز، بلخ، بامیان، هرات، کابل، کاپیسا، ننگرهار، و پروان فعالیت می کند.

در یک دهه گذشته بیشتر کارهای دیدبان شفافیت متمرکز به سه بخش مهم بوده است: 1. نظارت اجتماعی 2. تحقیق و 3. دادخواهی

دیدبان شفافیت تلاش می ورزد که با راه اندازی برنامه های خود روند بسیج اجتماعی و شهروندی فعال را تشویق و حمایت کند. نظارت اجتماعی ما شامل توسعه ابزار های نظارت اجتماعی، بسیج و آموزش مردم محل برای نظارت از پروژه های ساختمانی، خدمات عامه، محاکم، و صنایع استخراجی می باشد .این نهاد موفق شده که تا حال بیش از 1000 پروژه های ساختمانی، بیش از  3000 جلسه علنی محاکم، 150 مکتب و در حدود 9 معدن را توسط بیش از 450 ناظر محلی نظارت کند.

تمرکز بیشتر کار های تحقیق ما آماده ساختن منابع و معلومات برای نهاد های پالیسی ساز به شمول دولت بر اساس معیار های تحقیق و تجربه های فساد، و موضوعات مرتبط با فساد به شمول سکتورهای  امنیت و قضا، صنایع استخراجی، بودیجه، اداره دارایی عامه، و همکاری های موثر است. هدف از این کار رشد و توسعه تحقیقات تجربی جدید و نتایج آن مطابق موضوعات روز برای تصمیم گیرندگان، و عام سازی دسترسی به موضوعات نشر نشده و مستند نشده برای مردم است. دیدبان شفافیت تا حال 42 تحقیق و 10 اساسنامه در بخش های مختلفی که در بالا ذکر شده را به نشر رسانده که در اختیار میلیونها تن از طریق رسانه ها و هزاران تن به طور مستقیم قرار گرفته است.

هدف از فعالیت های بخش دادخواهی، گسترش نقش پیش تاز دادخواهی دیدبان شفافیت برای تصمیم گیری آگاهانه و آگاهی دهی به عموم در مورد موضوعات مرتبط به فساد و شفافیت است. فعالیت های دادخواهی ما شامل آسان سازی موضوعات پالیسی ساز مرتبط با شفافیت، حسابدهی و امانت داری است. ما برای دسترسی به اطلاعات و شفافیت بودیجه ها، حسابدهی و مشارکت، شفافیت در کمک ها و موثریت آنها، موثریت خدمات عامه و سایر موضوعات مرتبط با فساد کار می کنیم.

به طور کلی، دیدبان شفافیت خود را در طول سال ها به عنوان نهاد پیشتاز در عرصه مبارزه با فساد در سطح ملی و بین المللی تثبیت کرده است و علاوه بر این دیدبان شفافیت همچنان رسمیت و شناخت بین المللی به دست آورده ومشارکت جهانی در عرصه مبارزه با فساد از طریق به اشتراک گذاری اطلاعات و پیوستن به ائتلاف های جهانی مبارزه با فساد بدست آورده است.

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone