چارت سازمانی دیدبان شفافیت ذیلاً آمده است. رئیس مدیریت کلی نهاد را بعهده داشته دارد و به هیئت مدیره گزارش می دهد. معاون رئیس به طور مستقیم به رئیس گزارش می دهد و علاوه بر مدیریت هماهنگی با تمویل کننده گان، رسیدگی به مسایل مربوط به مدیریت اداره و فراهم نمودن حمایت برای برنامه ها، به عنوان یک رابط برای هیئت مدیره ایفای وظیفه می نماید. مدیر بخش دادخواهی و حمایت از برنامه ها بخش های دادخواهی و ارتباطات را مدیریت می کند و مسئول گسترش استراتژیک برنامه های دیدبان شفافیت افغانستان است. سایر مدیریت ها از جمله چهار برنامه های نظارتی، مدیر برنامه بررسی بازسازی/ریکپ مدیریت تحقیق، مدیریت نظارت و ارزیابی، مدیریت مالی و اداری بطور مستقیم به رئیس نهاد یا معاون نهاد گزارش می دهند.

سید اکرام افضلی 
رییس اجرایی

سید اکرام افضلی رئیس اجرایی دیدبان شفافیت افغانستان است. اکرام افضلی همچنان رئیس کمیسون نظارت از دسترسی به اطلاعات است. او بیشتر از یک دهه در زمینه های حکومت دموکراتیک با تمرکز بر جامعه مدنی و مبارزه با فساد کار نموده است. اکرام افضلی همچنان با جامعه مدنی و رسانه ها در افغانستان  از 2005 سال فعالیت نموده و همچنین پروژه های مختلفی در رابطه به پالیسی تحقیق، حکومتداری خوب و مبارزه با فساد را با نهاد ملی و بین المللی مدیریت نموده است. او به حیث هماهنگ کننده در مرکز پالیسی و توسعه انسانی در دانشگاه کابل، کارشناس پروژه در برنامه توسعه سازمان ملل متحد و مدیر جامعه مدنی درپروژه شفافیت و حسابدهی پروگرام توسعه سازمان ملل متحد فعالیت کرده است. اکرام افضلی هم اکنون در حال تحصیل در مقطع فوق لیسانس در رشته اداره عامه در آموزشگاه اقتصاد و علوم ساینس  لندن است. او همچنان لیسانس خود را در رشته علوم سیاسی و اداره عامه در دانشگاه امریکایی افغانستان به پایان رسانیده است.

IMG_0684احمد الله موج                                                                                                                                                                                                    آمر برنامه ها 

احمدالله موج در سال 2015 با دیدبان شفافیت افغانستان بحیث مسول پروژه سیگار پیوست که بعداً بحیث مدیر برنامه بررسی بازسازی (ریکپ) ارتقا یافت. او به حیث آمر برنامه ها در 2017 به کار آغاز نمود و تمام برنامه ها و دفاتر ولایتی را رهبری مینماید. موج قبلاً در پروژه های ساختمانی و ارتقای ظرفیت تمویل شده از سوی برنامه انکشافی ملل متحد، جی ای زی، سفارت امریکا و دولت افغانستان ایفای وظیفه نموده است. او همچنان در آلمان در شرکت ایلتس در عرصه پروژه های ارتقای ظرفیت و انرژی تجدیدپذیر اروپای شرقی، افریقای غربی و آلمان کارآموزی نموده است. موج برای پنج سال در شعبه افغانستان بزرگترین سازمان جوانان جهان، آیسک، رضاکار بوده جایی که او فعلا بحیث عضو بورد مشورتی میباشد. موج فارغ التحصیل رشته اینجینری ساختمانی پوهنتون پولی تخنیک کابل میباشد.

 

 

اجمل خالقی

معاون برنامه ها

اجمل خالقی مدیر برنامه نظارت از پروژه های ساختمانی دیدبان شفافیت افغانستان است. او به حیث فعال مدنی از سال 2010 است او از سال 2003 تا 2010 در دانشکده اینجنری پوهنتون کندهار به حیث استاد کار و همزمان آموزگار اینجنری در در پروژه های دفتر پروژه های خدماتی سازمان ملل متحد و یو ان هبی تات فعالیت مینموده است. او فارغ التحصیل لیسانس اینجنری از دانشگاه پلتخنیک کابل است. او از جون 2010 با دیدبان شفافیت افغانستان به حیث مدیر برنامه نظارت اجتماعی از پروژه های ساختمانی همکاری می کند.

 

.

جمیل علیپور
مدیر برنامه نظارت اجتماعی از محاکم

جمیل علیپور لیسانس خود را از علوم اجتماعی دانشگاه کابل در سال 2006 گرفته است. او در دیدبان شفافیت افغانستان در سال 2008 پیوست او در ظرفیت های مختلف در دیدبان شفافیت افغانستان مانند هماهنگ کننده ولایتی در بلخ پروگرام آفیسر برنامه نظارت اجتماعی از مکاتب فعالیت نموده است. او فعلا به حیث مدیر برنامه نظارت اجتماعی از محاکم است طوریکه او بطور مستقیم با ناظرین محلی را برای نظارت از پروسه های محاکم بسیج مینماید.

 

 

adibعزت الله ادیب
مدیر تحقیق و پژوهش

عزت الله مدیر تحقیق دیدبان شفافیت افغانستان است. ادیب دارای تجربه گسترده ای در پروژه های تحقیق است. او تجربه چندین ساله تحقیق در کابل و 34 ولایت افغانستان که شامل طرح تحقیق، کمیت و کیفیت برآورد مالیات، طرح سوالنامه های تحقیق، آموزش و جمع آوری اطلاعات و مدیریت را دارد. او مطالعات نظریات عمومی، پالیسی عامه سروی تحقیق، سروی ابتدایی اجتماعی اقتصادی را را رهبری نموده است. پیش از پیوستن به دیدبان شفافیت افغانستان او به حیث مشاور ملی، هماهنگ کننده تحقیق و محقق برای تحقیق و مشاوریت در بخش های متفاوت اجرای وظیفه نموده است. او همچنین در پست های مدیریت در نهاد های مختلف بین المللی نیز کار نموده است. عزت الله ادیب لیسانس خود را از رشته اقتصاد و مدیریت کسب نموده و فعلا مشغول به تحصیل در رشته تجارت بین المللی در افغانستان است.

.

 

Timoryمحمد ناصر تیموری
مسئول دادخواهی و ارتباطات

محمد ناصر تیموری در سال 2015 میلادی به حیث محقق با دیدیان کار خود را آغاز کرد. وی جز تحقیق های مهم از جمله ارزیابی سیستم شفافیت ملی(2015)، نمره دهی شهرداری (2016)، مطالعه امکان سنجی سکتور ساختمانی افغانستان (2016) و تحقیق حل معمای ادارت موازی مبارزه با فساد در افغانستان بوده است. آقای تیموری به عنوان آموزگار رشته فلسفه پنج سال در دانشگاه هرات تدریس کرده است. وی لسانس خود را در رشته فلسفه از دانشگاه “فیرگوسین” پونه (هند) بدست آورده و نیز در رشته روابط بین الملل از دانشگاه جنوب آسیای هندوستان ماستری گرفته است.

خیرمحمد شپون
مدیر تفتیش داخلی

خیر محمد شپون به حیث مدیر مالی به دیدبان شفافیت افغانستان در 2015 پیوست. او لیسانش خود را از رشته علوم زمین شناسی پوهنتون کابل دست آورده است. شپون به حیث مدیر مالی در مرکز آموزش وتوسعه افغانستان، رئیس مالی آژانس کمک رسانی برای توسعه افغانستان و رئیس مالی ابن سینا افغانستان کار نموده است.

 

 

عبدالقیوم آرAria Photoیا
مدیر نظارت و بررسی

عبدالقیوم آریا در سال 2015 بحیث حسابدار مالی با دیدبان شفافیت افغانستان کار خود را آغاز نموده و سپس بحیث کارشناس داخلی بررسی مالی و هماهنگی ارتقا یافت. وی در حال حاضر مسئول دیپارتمنت نظارت و ارزیابی دیدبان شفافیت افغانستان میباشد.آقای آریا قبلا” با چندین سازمان بین المللی و ملی برای بیشتر از 6 سال کار نموده است، وی سابقه کاری با دفتر کمونیکس انترنشنل، جی پی اف ای و دولت افغانستان را دارد.آقای آریا تحصیلات فوق لیسانس خود را در بخش کارشناسی ارشد مدیریت پروژه ها در پوهنتون بین المللی سالفورد، انگلستان به اتمام رسانده است و دوره لیسانس خود را در بخش اداره و تجارت در پوهنتون کاردان تکمیل نموده است.

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone