دیدبان شفافیت از حکومت می خواهد تا برای بهبود سکتور معادن مردم را دخیل سازد

دوشنبه، 6 اسد، کابل—یک تحقیق جدید دیدبان شفافیت درباره حضور مردم در صنایع استخراجی نشان می­دهد که نقش مردم در سکتور معادن اندک است و حکومت در نهادمند ساختن حضور مردم از طریق استراتیژی درازمدت ناکام بوده است. این گزارش  که رهنمود کاری برای نهاد­های جامعه مدنی علاقمند به انجام نظارت اجتماعی است، نشان می­دهد که ظرفیت بلند دخیل ساختن مردم در سکتور استخراجی و تاثیر آن در جلوگیری از معدن­کاری غیر قانونی، افزایش درآمد حکومت و کمک به ثبات و امنیت در سطح محل وجود دارد.

سید اکرام افضلی رئیس اجرایی دیدبان شفافیت در مراسم رونمایی این گزارش گفت: «حکومت اقداماتی را برای دخیل ساختن مردم در سکتور استخراجی روی دست گرفته است اما این اقدامات پراکنده و بدون در نظر گرفتن تجربیات موفق بین­المللی بوده و به همین دلیل در ده سال گذشته موثر نبوده است.» در اواسط ماه سرطان امسال، کابینه تصمیم گرفت تا والی­ها با مردم در سطح محل همکاری کرده و طی 10 روز درباره ساحات معدنی معلومات جمع آوری کنند. آقای افضلی افزود: «ما از تصمیم حکومت مبنی بر دخیل ساختن مردم استقبال می­کنیم. اما این اقدام باید نظام­مند و سنجیده باشد. تجربیات ما از نظارت اجتماعی در سکتور­های دیگر نشان می­دهد که اشتراک مردم حساب­دهی را افزایش داده و میزان اعتماد مردم به حکومت را بلند ببرد. حکومت افغانستان می­تواند با دخیل ساختن مردم در نظارت در چرخه معدن کاری، از تفحص تا استخراج، برای شهروندان کانال ارتباطی ثابت و به تبع آن اعتماد ایجاد کند.»

خانم چارلوت بایور، نویسنده­ی این گزارش گفت: «این تحقیق در برگیرنده باید­ها و نباید­های دخیل ساختن مردم در سکتور استخراجی است و جامعه مدنی، حکومت و سکتور خصوصی می­تواند از آن برای فهم دیدگاه­های مردم و طراحی میکانیزم حضور مردم در امور ساحات معدنی استفاده کند.» او در ادامه افزود: «اکثر کسانی­که با آن­ها مصاحبه صورت گرفته­است، طرفدار برنامه­های شبیه نظارت اجتماعی بودند.»

این گزارش نشان ­می­دهد که تا 15 پارامتر هنگام دخیل ساختن مردم در معادن میتواند در نظر گرفته شود: مشوره با مردم محل/ اجتماع، پرداخت غرامت زمین، تاثیر روی هوا، تاثیر روی آب، تاثیر روی جریانات آب، بازسازی زمین، اختلال صوتی، تاثیر روی وضعیت سرک­ها، تولید معدن، شرایط کاری، طراحی و تطبیق پروژه­های اجتماعی، موجودیت و استفاده از میکانیزم­های حل مشکلات مردم، تاثیر روی وضعیت زنان، انتقال سرمایه به مردم محل و استفاده از منابع محلی. یکی از مدل­های که قابلیت استفاده را دارد، مدل نظارت اجتماعی است که توسط دیدبان شفایت ایجاد شده و در ده سال آخر استفاده شده­است. بر اساس این مدل، مردم محل بسیج شده و آموزش می­بینند، سپس یکی از اعضای باسواد و صادق به عنوان نماینده از محل معدن­کاری نظارت می­کند و به مردم و دیدبان شفافیت درباره پیشرفت­ها و چالش­ها گزارش می­دهد. موضوعات تشخیص شده به صورت مداوم با شرکت و حکومت محلی شریک ساخته می­شود تا حل شوند.

درباره تحقیق

این گزارش 18 ساحه معدنی را در 7 ولایت میان جنوری تا مارچ 2020 مطالعه کرده­است. با بیشتر از 30 تن در سطح ولایتی و ملی مصاحبه صورت گرفته است و نظریات حدود 30 باشنده محل گرفته و تحلیل شده­ است. ساحات معدنی شامل در این تحقیق در برگیرنده معادن ذیل است: سمنت غوری، کرکر و دود کش در بغلان؛  معد  ریگ میهن نوید، معدن ریگ باختر کریستال ، معدن ریگ فورد بامیکا، معدن ریگ و  پروژه استخراج نفت و گاز حوزه افغان تاجیک در بلخ؛ ساحه نفت حوزه آمو دریا، معدن نمک قاری زاده، ساحه گاز یتیم طاق و ساحه گاز خواجه گوگردک در جوزجان؛ معدن زغال سنگ مهمند شمال، معدن زغال سنگ میثاق شرق، معدن زغل سنگ شرکت برادران خوشک در سمنگان؛ معدن نمک کلفگان ویست کو، معدن نمک آب ویست کو و معدن زغال سنگ شرکت برادارن قاری زاده در تخار. برای معلومات بیشتر در مورد این معادن لطفا به ضمیمه اول گزارش مراجعه کنید. اطلاعات این گزارش توسط تیم افغان جمع آوری شده و گزارش توسط کارشناس بین­المللی نوشته شده­است.

برای معلومات بیشتر، لطفا با ابراهیم خان جبازخیل، افسر دادخواهی دیدبان شفافیت از طریق شماره تماس 0702028692 یا i.khan@integritywatch.org  به تماس شوید.

Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone