در گفتمان امانتداری بلخ، اصلاحات در سکتور عدلی مورد بحث قرار گرفت

وحیدالله عزیزی، دیدبان شفافیت

بعد از برگزرای موفقانه گفتمان امانتداری در ولایت کاپیسا، دیدبان شفافیت اولین گفتمان امانتداری در ولایت بلخ را پیرامون ارایه خدمات عدلی و قضایی برگزار نمود. در این گفتمان که شهروندان، قضات، سارنوالان و پولیس اشتراک نموده بودند رسیدگی به قضایای جرمی، افزایش ناامنی و عدم اشتراک سارنوالان در بعضی از جلسات قضایی مورد بحث قرارگرفت که از سوی مسئولین به اشتراک کننده ها پاسخ ارایه گردید.
سید اکرام افضلی رییس اجراییوی دیدبان شفافیت در سخنرانی افتتاحیه خود بیان داشت که: « نبود شفافیت در نهادهای عامه مخصوصادر نهاد های عدلیمشروعیت حکومت را زیر سوال میبرد. وی همچنان افزود که حکومت از کمبود اعتماد بین دولت و مردم صدمه دیده است. وقتی در جامعه عدالت تامین نگردد رسیدن به صلح خیال بیش نخواهد بود. او از تلاش های اخیر ستره محکمه در راستای جلب اعتماد مردم با گماشتن قضات پاک در چندین ولایت تقدیر کرد.»
آقای افضلی یافته های یک گزارشجدیددیدبان شفافیت در زمینه برگزاری جلسات علنی در ولایات کاپیسا، کندهار، ننگرهار، و بلخ را با اشتراک کننده ها در میان گذاشت. براساس این تحقیق که توسط رضاکاران محلی در بخش نظارت از محاکم صورت گرفته عمده ترین چالش عدم شفافیت در فیصله محکمه می باشد که نشر نمی گردد و حتی در بعضی اوقات در مقابل متهم و یا متضرر قرائت نمی گردد. با وجود این ،یافته های این گزارش نمایانگر برگزاری جلسات علنی قضایی بیشتر در مقایسه به گذشته است در حالیکه محاکم با مشکلات ناامنی و تدارکاتی مواجه اند.
محمد شریف فانی رییس محکمه استیناف بلخ از ابتکار نظارت اجتماعی تقدیر کرد که به مقامات محاکم کمک نموده تا «بدانند که در محاکم چه جریان دارد که در نبود این ابتکار ممکن نبود.» در مورد محکمات علنی آقای فانی اظهار داشت که:»به جز از چند موردی که در قانون آمده است سایر محاکم علنی دایر می شود.»در جواب به سوالی که در مورد عدم حضور سارنوال در جلسات مطرح گردید او جواب داد: «هیچ جلسه قضایی در صورت غیابت سارنوال برگزار نمی گردد. اگر سارنوال بر اساس دلایل موجه موجود نباشد، جلسه برگزار نمیگردد.» با این حال، بعضی از وکلای مدافع موجود در گفتمان اظهار داشتند که چنین موارد در گذشته اتفاق افتاده است و تعدای زیادی از وکلای مدافع کم تجربه قضایای صورت دعوا را به یک شکل غیر مسلکی پیش برده اند. اشتراک کننده ها همچنان از سیاسی شدن پلیس نگرانی خود را ابراز داشتند که این کار باعث افزایش جرایم در شهر مزار شریف گردیده است. بعضی دیگری از اشتراک کنند ها سارنوالان را به حمایت از مجرمین که توسط افراد زورمند حمایت میشوند متهم نموده که به این اساس از تطبیق عدالت جلوگیری می گردد.
ګفتمان های امانتداریسلسله ی بحث های مردم محور است که شهروندان و مقامات ارایه خدمات عامه از قبیل شهرداری و عدلی را بحث مینمایند. این گفتمان ها ذریعه یافته های تحقیق عینی حمایت میشود.

vol 10 dari__10_Print_Page_09