خدمات شهری توسط شهروندان و مسوولین در کاپیسا مورد بحث قرار گرفت

وحیدالله عزیزی، دیدبان شفافیت

ارایه خدمات شهری بالای زندگی شهروندان تاثیر مستقیم دارد. خصوصا اگر این خدمات قناعت مردم را فراهم نسازد. در سرطان سال جاری، دیدبان شفافیت زمینه برگزاری یک گفتمان امانتداری را در ولایت کاپیسا فراهم نمودکه در آن شهروندان از طبقات مختلف جامعه ارایه خدمات شهری را در محمودراقیبه بحث گرفتند. عدم داشتن یک شهر معیاری در کاپیسا، غصب زمین، سوء مدیریت آب صحی و معضله مرتبط به سرک حلقوی که از ولایت کاپیسا میگذرد از مهم ترین موضوعات بود که موردبحث قرار گرفت. برعلاوه، برنامه‌گزاری برای جذب گردشگران بیشتر در امتداد دریای صیاد و کوه تاریخی ریگ‌روان هم از جمله موضوعات بود که روی آن بحث گردید.
سید اکرام افضلی، رییس اجراییوی دیدبان شفافیت که در این گفتمان امانت‌داری صحبت می‌کرد، گفتمان‌های این چنینی را «سازنده» توصیف نموده که به بهتر شدن ارایه خدمات شهرداری کمک می‌کند. او اضافه نمود: «ارایه خدمات از مهم‌ترین وظایف حکومت بوده و تنها در صورت تاثیر گزار بوده می‌تواند که مردم در پروسه اشتراک داشته باشند.» آقای افضلی افزود: «اشتراک مردم باعث بلند بردن امانتداری در ارایه خدمات گردیده و نقش اساسی را در به وجود آوردن اعتماد مردم و حکومت بازی می‌کند.» نامبرده به ارتباط میان بلند بردن امانتداری ارایه خدمات، اعتمادسازی و بهترساختن وضعیت امنیتی پافشاری
بر اساس یافته‌های «کارت گزارش¬دهی شهروندان»، شهر محمودراقی در بین 9 شهر افغانستان با 54% نرخ رضایت مردم مقام ششم را از آن خود نموده است. این سروی 16 شاخص از جمله مدیریت کثافات، پارکینک برای وسایط، فاضلاب، ساختمان سرک ها و پیاده¬روها و کوچه ها برای عابرین، جمع آوری مالیات، دسترسی به اطلاعات، پاسخگویی مسوولین، همکاری مردم با شهرداری و موثریت میکانیزم رسیدگی به شکایات را شامل می‌شود. این شاخص ها در عموم به دو دسته سخت و نرم (حکومتداری) تقسیم می‌شود. کاپیسا در بخش شاخص‌های سخت کارکرد ضعیف داشته در حالیکه در قسمت دسترسی به اطلاعات که از جمله شاخص‌های نرم است 68% نمره اخذ نموده است.
عبدالطیف مراد، والی کاپیسا تاکید کرد که «شهرداری باید به مردم پاسخگو باشد.» او از شفافیت در پروسه تدارکات ولایت اطمینان داد و خاطر نشان نمود که تحت نظارت شخص خود از 20 الی 30 فیصد در پول مردم صرفه جویی شده است. او وعده نمود که در مقابل غاصبین زمین، فراهم نمودن زمینه سرمایه گزاری برای سکتور خصوصی در بخش گردشگری در ولایت کاپیسا و از همه مهمتر بهترساختن هماهنگی میان ریاست‌های حکومتی که نقش مهمتری را در ارایه خدمات به اسرع وقت برای مردم بازی می‌کنند توجه نماید.
در جریان گفتمان امانتداری مردم نگرانی خود را از ارایه خدمات شهرداری ابراز کردند، از جمله یک مورد که روی آن بحث صورت گرفت، فروش زمین به باشندگان کاپیسا بود در حالیکه در حقیقت زمین وجود نداشت. سرپرست شهرداری در زمینه توضیح داده که فروش زمین طی مراحل قانونی نگردیده که مسوولیت آن بدوش شهردار سابق می‌باشد.
ګفتمان‌های امانتدارییک سلسله جدید بحث های مردم محور است که شهروندان و مقامات ارایه خدمات عامه از قبیل شهرداری و عدلی را بحث مینمایند.

vol 10 dari__118