برنامه آموزشی دو روزه برای فعالان جامعه مدنی در کاپیسا از طرف دیدبان شفافیت

علی احمد مشعل افروز – هماهنگ کننده ولایتی، کاپیسا
دیدبان شفافیت افغانستان برنامه آموزشی دو روزه ای را جهت ظرفیت سازی برای کارکنان جامعه مدنی دایر نمود. هدف از برگزاری این برنامه آشنا سازی اشتراک کننده ها با روند بسیج سازی مردم، بلند بردن شفافیت و حسابدهی و مبارزه با فساد در سطح ادارت محلی بوده است.

در این برنامه دو روزه برای اشتراک کننده گان چگونگی مبارزه با فساد از طریق نظارت و گزارش دهی مردم آموزش داده شد. همچنان، با پروسه های محاکم عادلانه در روشنی قوانین افغانستان معرفت حاصل کردند. توقع میرود که بعد از این برنامه اعضای جامعه مدنی مهارت ها و آموخته هایشان را با دیگران به اشتراک بگذارند. در حال حاضر بیشتر از چهل نهاد جامعه مدنی در ولایت کاپیسا فعالیت دارند.

چنین برنامه های آموزشی در ولایات مختلف دیگر چون بلخ، هرات و ننگرهار نیز در اوایل سال جاری دایر گردیده بود. قرار است این برنامه به چهار ولایت کندهار، کنر، جوزجان و فراه همچنان برگزار شود.