اولین تفتیش اجتماعی توسط جامعه مدنی در کاپیسا

معشوق صافی و رسول احسانی، دیدبان شفافیت

در ماه اسد1397، شبکه امانتداری کاپیسا اولین تفتیش اجتماعی را با اشتراک فعال 37 تن اعضای جامعه مدنی و شهروندان که نزدیک به سی فیصد آنها را زنان تشکیل میدهد انجام دادند. در این تفیتش که مرکز خدمات مراجعین شهرداری محمودراقی تحت ارزیابی قرار گرفت مشکلات در پروسه تدارکات، ساخت و ساز به وضاحت دیده شده است. این تفتیش بعد از آن صورت میگیرد که اعضای شبکه طی جلسه ای در ماه جاری تصمیم گرفتند تا ترویج فرهنگ دسترسی به اطلاعات و نهادینه ساختن فرهنگ مسوولیت پذیری و حسابدهی اجتماعی را در سطح ولایت، به صورت عملی پیش ببرند.
بعد از آن که کمیته تفتیشاز سوی دیدبان شفافیت آموزه های لازم تخنیکی را دریافت نمود، تفتیش از این مرکز را انجام داد. یافته های اولیه کمیته تفتیش اجتماعی نشان دهنده تعدیلات و تغییرات زیادی در ساخت و ساز می باشد که شامل تغییرات در نقشه ساختمان، نقض قرار داد، عدم ساخت تشناب برای کارمندان، عدم پیروی از مقررات تدارکاتی و سایر مسایل مربوط به تسهیلات نیز به مشاهده رسیده است. علاوه بر آن، در نقشه ساختمانی 54 عدد چوکی برای مراجعین مد نظر گرفته شده بود، این در حالیست که در جریان نظارت مشاهده شد که عملاً 30 عدد چوکی برای مراجعین وجود دارد. اعضای شبکه یافته های اولیه خود را با شاروالی کاپیسا شریک ساخته و در آینده موارد فوق را مورد پیگیری قرار خواهند داد. قابل تذکر است که این مرکز دو سال قبل با حمایت مالی برنامه انکشافی ملل متحد (UNDP)تکمیل و به بهره برداری سپرده شده است.
غلام سخی رحیمی، شهردار کاپیسا، در جریان تفتیش با شبکه همکاری نموده و اظهار داشت:»دسترسی به اطلاعات حق مردم است و ما آماده پاسخگویی، استماع نظریات و پیشنهادات شکبه هستیم.»چنین ابتکاراتی از سوی مردم باعث پاسخگویی حکومت و در ایجاد نهادهای موثر و قوی کمک میکند.
تفتیش اجتماعی پروسه بررسی اسناد های رسمی حکومت بوده تا معلوم گردد بودیجه که مصرف گردیده است همخوانی با واقعیت عینی دارد یا خیر. دیدبان شفافیت آموزش های تفتیش اجتماعی را برای اعضای شبکه امانتداری در چندین ولایت برگزار کرده است. علاوه بر آن، در ماه اسد سال گذشته و جوزای سال روان زمینه آموزش بیشتر و بازدید از کشور های سریلانکا و فلیپین نیز فراهم گردیده سات.
شبکه امانتداری که متشکل از فعالان جامعه مدنی بوده از گروههای مدنی داوطلبانه است که جهت ترویج شفافیت، پاسخگویی و امانتداری در سطح محلی فعالیت می نماید. دیدبان شفافیتدر اوایل سال 2015 شبکه های امانتداری را در ولایات هرات، بلخ، پروان، کاپیسا، ننگرهار و بامیان، ایجاد و تسهیل کرد. شبکه بر حسب تصمیم اعضاء در اقدامات و ابتکارات خود مستقلانه عمل می کند و دیدبان برنامه های پیشنهادی آنها را تسهیل و کمک تخنیکی می نماید. شبکه های مزبور متشکل از کمیته های فعال ومتعدد تخصصی هستند که عبارتند از کمیته دسترسی به اطلاعات و کمیته پیگیری به شکایات عمومی که هم اکنون در سطح ولایات فعالیت می نمایند.

vol 10 dari__18